miércoles, 29 de enero de 2014

Imatges de documents relatives a la personalitat homicida de Juan Francisco de Regis Giral Armengol-01

Imatges de documents relatives a la personalitat homicida de Juan Francisco de Regis Giral Armengol. Juan francisco de Regis Giral Armengol, fill natural de Figueres, suposadament fill de Salvador Dalí Domenec i de Juana Giral Armengol, encara que no hi hagi de forma pública el consegüent test d'ADN de paternitat, per la seva condició de fill natural de tal personalitat, o el que sigui és una personalitat violenta i homicida, cosa que demostra suficientment de totes o quasi totes les persones que hem tingut la mala sort de coneixe'l, concretament per la seva data de naixement que és igual a la meva o sigui la del 28-05-1953, va intentar un homicidi contra mí a la carretera de Figueres a Vilabertran el 29-07-1981, estavellant el seu vehicle un Ford Supersport de 1300 cc, a un terraplè en una maniobra imprudent i homicida a la velocitat de 140 Km/hora capgirant el seu vehicle i estavellant-lo sobre el meu cap i cos, resultant com a conseqüencia un sever traumatisme cranial, encara avui en dia no del tot recuperat, i ferides , sent testimoni de l'accident Juana Tirado valderrama i donant-se el cas que el domicili de la Guardia Civil de Figueres ocupa el domicili natal de Juan Francisco de Regis Giral Armengol, tot aixó va suposar l'acomiadament de la empresa Casino de Peralada, on tots dos erem empleats, a més a més de no tenir cap mena de recompensa económica de l'empresa, fins molt temps després del judici de l'accident, que va resultar degut a la personalitat del fill natural de Dalí una ofensa pública, no va ser fins que vaig sol·licitar una pensió que és va correspondre, cosa que no va ser abans del cas de tenir un llançament d'un pis de Barcelona, per no tenir de l'atur més retribució, cosa que va suposar un trasbals personal molt important, cosa que avui en dia  encara té molta importància. A més a més la seva personalitat homicida no te fre perqué per si faltava, encara va poder entrar al meu vehicle i destrossarme el canvi de velocitats, tenint que deixar-lo al desguaç. Tot aixó només és una mostra personal de la personalitat homicida de Juan Francisco de Regis Giral Armengol,però segur que hi han molts més casos com per exemple el de la Maite Madrenas garrido, també empleada del Casino de Peralada.Juan Francisco de Regis Giral Armengol te de DNI. el 40423765, i es batejat per la fe católica el 14-06-1953, i tot aixó que serveixi d'avís per qualsevol que tingui la mala sort de coneixe'l.

No hay comentarios: