jueves, 10 de abril de 2008

El divorci i la casa reïal

Sabut es que el rei i la reina son matrimoni, i actualment no separats ni divorciats, cosa que a mès d'un divorciat li pot semblar inverosímil, per exemple, ón son els documents certificats literals de matrimoni del rei i la reïna, i el seu llibre de familía?. Qué es el que han fet per no divorciar-se ?
Sembla que la prostitució ha sigut algun tema al respecte de els membres de la casa reïal. a més de fill natural o filla natural del rei. També la sexualitat familiar el respecte de la seva filla Cristina té quelcom a veure amb sexualitat infantil, la naturalitat del seu sexe té molt a veure en autors diguem-ne no materialistes, sinó del tipus de W. Wundt Theodor Fechner, W. Weygandt, adhùc Emil Kraepelin, Sigmund Freud o Nietschze, per exemple. Bé sembla que la idi0sincrasia de la monarquía parlamentària i hereditària no acaba en aquestas dades ni semblançes, però caldrà filar prim pel que respecte al divorci dels subdits menys importants i més diguem-ne materialistes, d'aquesta no democrática monarquía.

No hay comentarios: