sábado, 22 de marzo de 2008

Laureano González de Zurbano y Rojo

No es la meva intenció de mostrar el cas judicial de tot el que representa el fet de ser jutge del registre civil, però si que podríem veure les vicisituts del cas, en concret el de Laureano González de Zurbano y Rojo, el qual no l´he conegut peró está com a jutge del registre en el literal de matrimoni dels meus avis materns i en el del naixement d'una tia , germana del meu pare. Potser es el que dur la influéncia sobre mi per casos concrets, com per exemple l'estada a una cursa de braus, en edat menor del llavors permés, i el acolliment a la casa de la tia, per un cas de separació dels meus pares, així i tot no té l'importancia del cas de Juan Ventura Fuentes-lojo, que consta com a jutge del registre a quasi tots els documents del meu ambit familiar, ja sigui en els literals de matrimoni, naixement, de germans, oncles, cosins, pares, i en el de defunció d'una besaviá. i naturalmet no consta en el meu literal de naixement, cas quasi únic, que hi consta el de Francisco Gassó Subirachs, naturalment accidental. Així doncs podríem dir que tothom no es conscient de l'importancia dels jutges en els documents del registre però tanmateix no s'expliquen moltes coses sense aquests tipus de dades.

jueves, 20 de marzo de 2008

532BBB

Aquesta es una composició per guitarra on es fa referència a les cordes de la guitarra 5-3-2, i a la nota B