domingo, 18 de noviembre de 2007

Adorno i la nova música

Els escrits musicals de Theodor W.Adorno provenen des de finals de 1928 on va participar a Feankfurt a diferents revistes musicals. En aquestes revistes es va concentrar amb els procediments de la tècnica de composició de Shönberg, on deia que la tècnica dodecafònica era un mitja per la prefixació variacional dels materials musicals, mitjà que ha de tenir una validesa absoluta. Així en els contiguts musicals tradicionals no hi corresponia la validesa universal ni tanpoc la manera de realitzar l'interpretació musical. La classe social dominant es l'unica que hi disfruta i que les classes oprimides s'inbueixen de música lleugera i sentimental totalment enganyada. Adorno introdueix el concepte de "material musical" i que la tècnica dodecafònica s'ha fet posible d'una forma nova, sorgida històricament de processament purament constructiu del material. Aquest material es per Adorno l'escenari del progrès en l'art, de l'orientació sociològica i del contingut de la veritat.

No hay comentarios: