domingo, 23 de diciembre de 2007

els certificats literals i els fills naturals

tothom que estigui registrat en un registre civil, ja sigui com a naixement, casament o defunció, té el dret de tenir una fotocopia del llibre del registre que s'anomena certificat literal, naturalment no tothom está en el mateix registre que la resta de gent, i les dades del registre son mes o menys diferents respecte a cadascun. Però no serà que les diferències o similituds dels certificats conformen una serie d'actituds i comportaments al respecte?.Per exemple els fills naturals que no tenen dades el respecte del seu progenitor no son utilitzats a falta del test d'ADN. com a servils dels que no tenen el seu literal respecte a un registre civil "normal i corrent"? ja que la personalitat del no declarat progenitor pot ser en especial important, al respecte d'altres casos com per exemple el que no tenen els llibres del registre tan a mà com els altres ,com per exemple els llibres de la família reïal en l'actualitat.

domingo, 18 de noviembre de 2007

Adorno i la nova música

Els escrits musicals de Theodor W.Adorno provenen des de finals de 1928 on va participar a Feankfurt a diferents revistes musicals. En aquestes revistes es va concentrar amb els procediments de la tècnica de composició de Shönberg, on deia que la tècnica dodecafònica era un mitja per la prefixació variacional dels materials musicals, mitjà que ha de tenir una validesa absoluta. Així en els contiguts musicals tradicionals no hi corresponia la validesa universal ni tanpoc la manera de realitzar l'interpretació musical. La classe social dominant es l'unica que hi disfruta i que les classes oprimides s'inbueixen de música lleugera i sentimental totalment enganyada. Adorno introdueix el concepte de "material musical" i que la tècnica dodecafònica s'ha fet posible d'una forma nova, sorgida històricament de processament purament constructiu del material. Aquest material es per Adorno l'escenari del progrès en l'art, de l'orientació sociològica i del contingut de la veritat.

viernes, 19 de octubre de 2007

Els pròlegs

A las edicions manuscritas hi son els prólegs ,o sigui una introducció o discurs introductori el començament de l'obra. Això es el deu passar a la obres manuscritas de Gustav Theodor Fechner,que deuen tenir pròlegs que només deuen ser a las edicions mès o menys complertes de la seva obra.
Encara que las obres complertes de Fechner estan recollides en un CD-Rom, que vaig rebre ja fa un temps,segurament no hi constant els prólegs d'aquestes obres.
Ho escric perqué de resultes de las obres de Fechner s'hi juga la realitat sexual-filòsofica de la succesió monarquica a Espanya,o sigui que de Fechner depèn la represió de la Republica encara que sigui la Tercera. Així que ens hem topat com no amb la questió dels pròlegs.

jueves, 4 de octubre de 2007

la enfermetat oncològica

Ja fa molt de temps que vaig tenir problemes de salut oncològica amb un limfoma no Hodgkins,ara farà cinc anys els vaig tornar a tenir i afortunadament semblant resolts en la major part.Tanmateix he de dir que hi ha gent que no els resolen i moren.
Bé només he de dir que politicament la cosa no és tan senzilla, la veritat es que l'eficacia del tractament oncològic va lligat a las premisas socials i politicas de qui fa i vén el fàrmac, de manera que l'ideología dominant diguis Wundt o Fechner va inclosa a l'efectivitat social i politica del fármac. Però vet ací, és tan senzill saber d'aquestes icones sexuals inclús, de las classes dominants? la realitat es que no i no serveixen sinó els productes socials ,podriam dir forts d'aquestes classes.

lunes, 27 de agosto de 2007

Dos personatges

Avui tinc que fer referència a dos personatges que en el curs de ma vida han tingut o tenen especial importancia ja sigui per les idees politicas com per les ideas militars lligades a asumptes personals i no tan personals com per exemple a causas de salut com de referèncias a la casa reíal espanyola. Son en Antonio Gairin Cervantes i Santiago Maimi alvarez.No sé si la difusió d'aquest blog té o no trascendencia però segur que s'enrecordaran de algú que els pugui relacionar amb mi.

viernes, 10 de agosto de 2007

paraula del diccionari

inviolabilidad.
1. f. Cualidad de inviolable.
2. f. Prerrogativa personal del monarca, declarada en la Constitución del Estado.
~ parlamentaria.
1. f. Prerrogativa personal de los senadores y diputados, que los exime de responsabilidad por las manifestaciones que hagan y los votos que emitan en el respectivo cuerpo colegislador.

Real Academia Española © Todos los derechos reservados


prerrogativa.
(Del lat. praerogatīva).
1. f. Privilegio, gracia o exención que se concede a alguien para que goce de ello, anejo regularmente a una dignidad, empleo o cargo.
2. f. Facultad importante de alguno de los poderes supremos del Estado, en orden a su ejercicio o a las relaciones con los demás poderes de clase semejante.
3. f. Atributo de excelencia o dignidad muy honrosa en algo inmaterial.

Real Academia Española © Todos los derechos reservados


Coneix algù el significat real i las consequencias d'aquestas paraules?
Segur que no son aptes per a cardiacs.

Per el que sembla a la constitució de la tercera repùblica no faran tanta falta!!

viernes, 20 de julio de 2007

Gassó i Vedruna

gassó


[de gassa]

m Baga, sacsó, que hom fa a una corda per disminuir-ne la llargària sense haver de tallar-la.


vedruna1

[1915; d'origen incert, probablement d'un preromà indoeuropeu *vitruna 'separadora']

f DR CIV Munt de rocs, fet per mà d'home, que assenyala una partió.


vedruna2

f CATOL Religiosa pertanyent a la congregació de les Carmelitanes de la Caritat, fundada el 1826 per santa Joaquima de Vedruna (1783-1854).Dues paraulas ben diferents i tanmateix assenyaladas com a cognoms a casa nostra.

No tan sols son cognoms del registre civil de Barcelona sino a mès a mès, cognoms de jutges.

domingo, 15 de julio de 2007

La llengua alemana

La importacia de entendre altres idiomas que el propi es molt necesaria, es evident.Però concretament l'alemany es l'idioma que distingueix els fets histórics i psicólogics de manera més determinant ,en una certa classe social. Fa falta saber-lo per exemple per llegir autors de psicologia com ara Gustav Theodor Fechner o també W. Weygandt, autors que tenen alguna obra tradüida, però que mantenen la seva obra fora de las traduccions.Podría dir-se que l'aprenentatge de l'alemany es necesita amb personatges afectes al nazisme o a les ciencias psicològiques més recalcitrans.
No serà que l'allau d'obres publicadas amb anglès o francès posarà fi a la historia social familiar i politica d'aquests personatges?.
Bé esperem-ho per el bè de tots.

domingo, 1 de julio de 2007

El "porno"

Es pot dir que tothom a una edad determinada coneix o consumeix productes "porno", ja sigui per què las relacions sexuals en menors siguin no- filmadas . o que las relacions adultes com per exemple las de motilitat pèlvica, tampoc son filmades, el material pornogràfic malgrat ser molt ampli no respón a tota la sexualitat que existeix avui en dia. Peró es podria dir que las personas que son filmadas responen a una ideología social determinada ?
Si per exemple es remet a la psicología clinica las dades del fenomen porno, no sera que las personas ques es manifesten publicament per las sevas reivindicacions socials i politicas o que celebran una festa com la del Primer de Maig, quedan exclosas de la activitat social de la psicologìa clínica. Qui ha vist celebrar un Primer de Maig a un Psicòleg Clinic diguen-me important?.
Bè no vui mensyprar el material pornográfic que no ès fenómen psicológic o médic, però també caldrà afegir tota la indústria cinematográfica al fenómen del porno ja sigui a las "celebrity" o a las actrius propias del porno. Naturalment té cabuda al fenómen porno tota la homosexualitat imperant.

miércoles, 27 de junio de 2007

Titol II constitució espanyola

Artículo 56
El Rey 1. El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera
el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del
Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de
su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la
Constitución y las leyes.
2. Su título es el de Rey de España y podrá utilizar los demás que correspondan a la
Corona.
3. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos
estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de
validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65, 2.
Artículo 57
Sucesión en la
Corona
1. La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de
Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá
el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la
línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más
remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de
más edad a la de menos.
El Príncipe de
Asturias
2. El Príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que
origine el llamamiento, tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás
títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de España.
3. Extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho, las Cortes Generales proveerán a
la sucesión en la Corona en la forma que más convenga a los intereses de España.
4. Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeren
matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales,
quedarán excluidas en la sucesión a la Corona por sí y sus descendientes.
5. Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en
el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica.
Constitución Española
Página 12 de 40
Artículo 58
La Reina La Reina consorte o el consorte de la Reina no podrán asumir funciones
constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia.
Artículo 59
La Regencia 1. Cuando el Rey fuere menor de edad, el padre o la madre del Rey y, en su defecto,
el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona, según el orden
establecido en la Constitución, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia y la
ejercerá durante el tiempo de la minoría de edad del Rey..
2. Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere
reconocida por las Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia
el Príncipe heredero de la Corona, si fuere mayor de edad. Si no lo fuere, se
procederá de la manera prevista en el apartado anterior, hasta que el Príncipe
heredero alcance la mayoría de edad.
3. Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, ésta será
nombrada por las Cortes Generales, y se compondrá de una, tres o cinco personas.
4. Para ejercer la Regencia es preciso ser español y mayor de edad.
5. La Regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey.
Artículo 60
Tutela del Rey 1. Será tutor del Rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey
difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento; si no lo hubiese
nombrado, será tutor el padre o la madre, mientras permanezcan viudos. En su
defecto, lo nombrarán las Cortes Generales, pero no podrán acumularse los cargos
de Regente y de tutor sino en el padre, madre o ascendientes directos del Rey.
2. El ejercicio de la tutela es también incompatible con el de todo cargo o
representación política.
Artículo 61
1. El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de
desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las
leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas.
2. El Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el Regente o Regentes al
hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo juramento, así como el de
fidelidad al Rey.
Constitución Española
Página 13 de 40
Artículo 62
Funciones del
Rey
Corresponde al Rey:
a) Sancionar y promulgar las leyes.
b) Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los
términos previstos en la Constitución.
c) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución.
d) Proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así
como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución.
e) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente
f) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los
empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las
leyes
g) Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones
del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente
del Gobierno
h) El mando supremo de las Fuerzas Armadas
i) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar
indultos generales
j) El Alto Patronazgo de las Reales Academias.
Artículo 63
1. El Rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos. Los
representantes extranjeros en España están acreditados ante él.
2. Al Rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse
internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las
leyes.
3. Al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra
y hacer la paz.
Artículo 64
Refrendo de
los actos del
Rey
1. Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso,
por los Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del
Gobierno, y la disolución prevista en el artículo 99, serán refrendados por el
Presidente del Congreso.
2. De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden.
Artículo 65
La Casa del
Rey
1. El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el
sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma.
2. El Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa

Qui ha dit absolutista o autocràtica la constitució espanyola en el seu Titol II?

posiblement nomès sigui no democrática o antidemocrática.

domingo, 24 de junio de 2007

Sephen M. Stahl

Ja fa un temps que vaig llegir el treball de psicofarmacología de Stahl, encara ,després de fer me amb la publicació d' Ariel l'estic rellegint, i no deixa de sorprendem la hipotesis dopaminergica, la interacció amb la serotonina, el gen BDNF,la sustancia P,etc. etc..Per exemple la hipòtesi dopaminérgica amb las 4 vies, nigroestriada, tuberoinfundibular, mesolimbica i mesocortical, sembla que venen a explicar la necesitat de adminstrar la farmacólogia actual de forma molt més entenedora i cientifíca.
Peró sera posible evitar casos com el sindrome neuroleptic maligne o la dyscinesia tardia . problemas encara no sol·lucionats ni tan sols per personalitats com Stanley N. Caroff, o JM Kane?

viernes, 15 de junio de 2007

SEVILLA

Nomès una vegada hi estat a Sevilla,el 1976 o 77, però sembla que la gent de Sevilla hagi tingut mès importancia que la d'altres llocs. Hom sap que per al que fa a la psicologia clinica hi ha un facultatiu que es diu Benjamin Nowenstein Trainoff, i que ja sigui per el nom i cognoms ha sigut revelador de la personalitat, per exemple de Felipe gonzalez marquez, al menys tal com jo l'hi conegut per l'any 1992 a Barcelona.
Altres personas de Sevilla també han tingut certa importancia malgrat no ser tan conegudes.
Només constatar que las diferencias entre idealisme i materialisme, ciencies històriques i ciencies psicològiques, patriarcat i matriarcat,tan claras per a molts a Catalunya i per exemple el pais basc, no es fan tan entenedores pasant per Sevilla o depenent de la pecurialitat de la seva gent.

jueves, 14 de junio de 2007

taula de fraccions

5/2; 5-13-25-34-46-58-70-83-97-112-125-140-157-172-188-205-221-241-258-271-295-315-335-354-376-395-418-434-460-480-502-546-569-592-616-639-665-690-717-742-770-798-825-853-883-910-939-968-986-1024-1055-1086-1117-

9/5; 19-63-129-227-360-528-750-1032-1379-1769-2242-2788-3443-4188-5028-7034-9949-

8/5; 16-43-88-215-306-412-538-685-865-1065-1293-1549-1828-2120-2462-

6/5; 9-23-40-57-79-104-131-156-186-219-290-372-415-459-507-512-604-656-713-775-836-900-965-1034-1104-1195-1252-1387-1409-1489-1570-1739-1820-1907-1996-2188-2389-2420-2593-2695-

4/3----6/5---

39-40 ;154-155 ;414-415 :458-459 ; 899-900 ;1737-1738 ;

6/5----5/2

57-58 ; 156-157 ; 458-459 ;


6/5--3/2--5/2

186-187-188

5/2---5/3--3/2--5/4--;

1986-1987-1988-1989

4/3; 3-10-17-21-28-31-39-44-51-55-64-68-75-80-89-93-101-106-111-118-122-137-145-150-155-164-169-177-182-191-202-210-216-222-231-245-264-270-279-284-291-300-307-313-322-328-334-343-349-355-365-370-380-382-392-400-406-414-424-430-437-445-452-466-473-488-491-500-

sábado, 2 de junio de 2007

Emil Kraepelin

No es gaire la informació biogràfica que es recull online, sembla nat a Neurelitz fill de Karl i Emilie; encara que té a llibrerias a Barcelona un parell o tres titols en venda,es a Madrid concretament a la Llibreria Paradox on hi han titols mes extensos al preu de uns 500 euros cadascún. No tindrà importancia a las Universitats de Barcelona com a recurs de ensenyança oral al seu respecte?. Sigui com sigui l'importancia de Kraepelin a la psiquiatria normativa es real i autors com Tim Crow o Andreasen hi fan ressó a las sevas obres.
Encara que la Antropologia es dès del punt de vista actual molt discutible, sembla pertinent dir que té l'importancia d'un valor de la dreta sigui la casa reial o las jerarquias socials molt determinant.
M'agradaria saber per això mateix les referencias al seu cognom matern, però sembla per ara imposible saber-ne mès.

sábado, 19 de mayo de 2007

Internet

Molta gent disposa de la conexió a Internet a horas en las que altre gent no pot conectarse, ja sigui per no tenir ordinador o per no tenir la conexió pertinent, semblava i tot que hi havia llocs que obrian tota la nit, per tal de facilitar la conexió, però per al que a mi respecte sembla que per fi podré tenir la conexió a "casa" via "umts" en el meu pc portatil. espero que las expectatives de disposar de conexió tot el dia es compleixen i serveixen per la igualtat amb els "altres".

lunes, 30 de abril de 2007

el carrer del tigre

El carrer del tigre de Barcelona es un dels carrers que hom coneix per algú en circomstancies de realitat sexual al respecte de las personas que dirimeixen els seus atributs sexuals en aquest carrer.Com será que molts noms de dones tinguin com a realitat sexual las caracteristiques de aquest carrer,per exemple Sofia nom de dona que está lligat a la consabuda monarquía i més de la actualitat d'avui en dia.
Un altre cas es dels nascuts en aquest carrer que viuen de subterfugis judicials del seu registre,encara que nomès sigui pel nombre de la sabata com per exemple el 41.Més val que els que coneixen alguna realitat sexual al respecte compareixen per els seus propis noms al respecte d'aquest carrer.

miércoles, 4 de abril de 2007

*el decreto ley*

Sembla que las dades de funcionament de las "honras funebres" en la mort del monarca actual es regeix per un decret llei del govern. Seria posible saber quin president de govern prendrá las mesures d' aquest cas?
La data no sembla propera , hi han alguns rumors de cancer o enfermetat, però no es res confirmat. Hi hauren molts altres d'actualitat o no que sense tenir tals "honras funebres" moriran abans.
Serà unes dades propias d'un futur govern, peró no son las forçes represivas d'avui en dia las que dirimeixen el nom del president de govern que li toqui aplicar-ho ?Jo no tinc cap pista del nom de aquest president, però no m'extranyaria que algù o altre li funcioni las dades d'aquest nom de forma més particular.

domingo, 25 de marzo de 2007

unidad civica por la republica*

organització espanyola per la defensa de la democracia i las seves formas d'estat en especial la republica.
seran els cossos represius de la monarquia els qui impediran la vida de las organitzacions pro republicanas i dels seus membres. Potser des el punt de vista de la dreta politica actual les otganitzacions que no diguin la represió de la activitat independista, com per exemple la invasio de banderas espanyolas en las manifestacions públicas o la defensa de la institució i succesió monarquica per fets politics de pura ficció politica,tinguin que ser vigilades i proscrites.
Peró es la ideologia de la dreta activitat no manifesta?
I si cambiessim la bandera espanyola actual per el cas de l'obra de W. Wundt i la succesiò monarquica per l`obra de G.T. Fechner, tindriem resultats mes clars i convincents de la ideologia de la monarquia i de la represió contra la republica.

viernes, 16 de marzo de 2007

entwürf einer Psychologie*

Titol en alemany de la obra-correspondencia de Sigmund Freud Nathanson,de l'any 1895.Ja es conegut d'altres entradas del blog de que Sigmun Freud es el doctor en medicina mès llegit de l'historia,a part de que tè documents d'imatge i d'audio al respecte de la seva vida i obra.Ès posible dir que al respecte de las sevas opinions com per exemple l'antimarxisme,sigui l'autor me esmentat per l'actitud de la dreta politica?
Peró quedaria en especial per dir que la seva obra traduida a l'espanyol com "proyecto de una psicologia para neurologos", o en francès l'esquisse d'une psychologie scientifique o en anglès project for a scientific psychology,es l'obra que es dada com la mès important per a ser llegida i fonamenta així escoles psicológiques,activitats terapéutiques,etc... propias de l'autor en questió.

lunes, 12 de marzo de 2007

L'articulat del codi civil*

tothom te la posibilitat de saber l'articulat del codi civil vigent o dels anteriors que tenien vigencia.
però es pot saber l'articulat del codi civil vigent a la segona republica espanyola?
o sigui s'ha publicat o editat en alguna forma l'ariculat del codi?
Ja sigui per la vida que encara resta de les persones que l'han viscut. Sería posible consultar el codi civil de llavors?
suposo que deu ser dificil, per a mi practicament imposible.
però es pot incidir en el codi penal vigent o el codi de dret canonic, només perque no s'ha viscut el codi civil de la Segona republica espanyola?

L'articulat del codi civil*

tothom te la posibilitat de saber l'articulat del codi civil vigent o dels anteriors que tenien vigencia.
però es pot saber l'articulat del codi civil vigent a la segona republica espanyola?
o sigui s'ha publicat o editat en alguna forma l'ariculat del codi?
Ja sigui per la vida que encara resta de les persones que l'han viscut. Sería posible consultar el codi civil de llavors?
suposo que deu ser dificil, per a mi practicament imposible.
però es pot incidir en el codi penal vigent o el codi de dret canonic, només perque no s'ha viscut el codi civil de la Segona republica espanyola?

miércoles, 28 de febrero de 2007

llegir

Es posible llegir i escoltar mùsica alhora ? Es posible llegir i escoltar un discurs d'altri alhora?
Segurament si que ès posible, però depén del que es llegeix o de les ganes en entendre el discurs del que es llegeix.
Encara que el temps minva per llegir, ja sigui per estar conectat a internet o per llegir CD-Rom o per veure DVD's etc. sembla encara necessari el llegir el diari o assaig, novela ,poesia etc. També hi ha un altre pregunta . Es posible llegir essent interpret de música o compositor? Sembla que la dedicació a instruments de música deixa com a recurs la manca de temps per llegir o escriure.

sábado, 24 de febrero de 2007

gentilici de brias*

Brias* poble de soria al costat de Berlanga de duero, Paones.
es el gentilici de Brias."los Cortesanos"? segurament aixi ho es. però vol dir que tots els que es diguin Brias tinguin com a propis . una tradició o funció monarquica?Sembla que malgrat de que l'alcalde o las forçes vivas del poblet de Brias siguin realment de gentilici "los Cortesanos"Més aviat el nom de Brias tindría que ser una força republicana tal com es manifesta per alguns autors.Será algun dia el gentilici de Brias? Els republicans.

viernes, 23 de febrero de 2007

el vot directe*

Sabem que la llei electoral en una monarquia parlamentaria,com per exemple l'espanyola,ens diu que el vot es lliure, igual, secret,directe i per sufragi universal.
Peró, es convenient el vot directe en una situaciò politica com l'actual?
per exemple, com és el cas actual. que la figura del rei no es presenta en cap llista electoral i tè vida en respecte al succesius governs que es donen en el bipartidisme;PP i PSOE.No serà que el govern vol demanar dels ciutadans el vot directe en relació a la vida personal de una persona com el rei que dona consells politics socials i personals a dojo, i enfrontar la presidencia del govern a la ciutadania o a una part el respecte de ser dipositaria del vot directe?

viernes, 16 de febrero de 2007

Melanie klein*i*Macha kleinan*

Qui és Macha kleinan?
Qui és Melanie Klein?
Macha kleinan era una polonesa nascuda el 5-II-1878 mare de Gustav André Citroen, principal impulsor de las fabriques Citroen.
Melanie Klein mès coneguda era nascuda el 30-III-1882,filla de Moriz reizes i de Libussa deutsch.
Qui no s'ha trobat en algun cas en la coincidencia o diferencia entre aquestas dues dones?
Nomès una observancia en las diferencies entre els dos noms i els fets que solen portar ens donaran las raons de poder contar amb un minim de decencia i realitat.

domingo, 11 de febrero de 2007

la psicologia de Wundt i Fechner*

Es pot tenir coneixements de la psicología científica, o psicofísica?, Malgrat que la publicació de aquests autors tan importants com son Gustav theodor fechner i Wilhelm Wundt sigui només per a biblioteques importants o per llibreries de Madrid, com per exemple la Paradox.Hi han autors de psicologìa que esmenten aquests autors , Gregorio gomez jarabo, juan jose lopez-ibor aliño o Jose Mª gondra rezola.per exemple. Peró encara que sigui així , les obres de Fechner excepte La anatomia comparada de los angeles,que es en castellà,les demès si es troben son en alemany.Pot comparar-se la importancia d'aquest autor respecte a altres que tenen las seves obres traduides a mès de 40 idiomes com per exemple Marx o Engels?No será que la importancia de la psicología cientifica sigui només per a jutjes o empresaris lligats a l'estructura politica de la dreta o de la casa reial?

sábado, 10 de febrero de 2007

Marx i Freud

Encara que Cervantes o Shakespeare siguin el autors mès solicitats, per nombre de lecturas,i per obras publicadas, sens dubte. Resulta que els autors recents més solicitats son per una banda Karl Marx i per altre Sigmund Freud, amb un nombre de solicituds molt important. Tanmateix las diferencias entre els dos son ben conegudes, per una part Marx que resolt la ciencia histórica,i per altre Freud que es el doctor en medicina mes llegit i conegut de tots els temps,que en diu les ciencies psicòlogiques.També es pot considerar Freud com l'autor més important amb registres de video i de audio.La coneixença dels dos es sens dubte de las coses més importantas que es donen encar avui en dia.

viernes, 9 de febrero de 2007

el divorci*

Molts o pocs som els que ens hem divorciat algún cop, peró el que es troba a faltar es que las raons de divorci tinguin un criteri igual per a tothom., per exemple, la prostitució, que es una de las raons on s'argumenta més per la custodia o no dels fills, tothom sap que la prostitució a molts països implica a las més altes esferas de la nació i no seria d'estranyar que ambdós a la casa reial en molts països, com per exemple Espanya. Fins a quan la separació i divorci per a uns i no per als altres , siguin reis reinas o princeps?.

miércoles, 7 de febrero de 2007

Iannis xenakis*

No vaig coneixer personalment a Iannis xenakis, però sé de la seva obra musical ,en un concert al Palau de la Música de Barcelona pels anys 1973-74, amb els percussionistes d'Strasburgo,interpretant la seva obra Persephassa.A part del facsimíl L'Arc,parlant de la sevas composicions.Tinc quasi tota la seva obra en CD i DVD i es un dels meus compositors més estimats,també crec que es un dels més dificils per interpretar i dirigir però tindría que formar part a totes las programacions de música que es fan arreu.

martes, 6 de febrero de 2007

el meu cap*

Desprès d' haver sofert un terrible accident de cotxe, només em queda mal de cap,terrible en dies com avui que no puc moure el cap sense una sensació de dolor intracraneal aguda i crónica.No es excusa per a no fer rès es la mala llet de no poder estar en condicions aceptables.No tot els dies son iguals però hi han moments de absoluta sofrença.

lunes, 5 de febrero de 2007

las meves composicions per a guitarra*

des fa molt de temps que els meus exercicis serials per a guitarra son cada cop més fluits es per això que en un suport de finale notepad puc exercitar la meva capacitat d'escriure dotze notas sense repetir-ne cap ni una per a guitarra en un espai de 32 compasos mès o menys.Encara que las figuracions ritmicas no son prou dodecafonicas el suport es de standard jazz o similar,el resultat es molt interesant.
Aixó em permet de recordar las meves lecturas de -El estilo y la idea- de Schoenberg i de passada poder escoltar tota la música post-Messiaen, que va apareixent.

sábado, 3 de febrero de 2007

Karlheinz Stockhausen*

Ja fa temps que vaig coneixer a K. Stockhausen a Madrid en una serie de concerts a L'Auditorio Nacional, encara que ha tingut certes criticas d'importancia com la de Cornelius Cardew o diferencias musicals amb Iannis Xenakis per exemple, el cert es que la seva obra es ben interesant. Bé el cas es que té un DVD documental de Helicopter String Quartet de Frank scheffer que s'ha publicat o es publicarà aviat. Si algù sabès la manera de trobar-lo que m'ho faci saber.

karlheinz stockhausen*

ja fa temps que vaig coneixer a K. stockhausen a Madrid.en una seris de concerts a L'Auditorio nacional. Encara que ha tingut alguna critica d'importancia com per exemple la de Cornelius Cardew.o la de Iannis xenakis, el cert es que la seva obra te una certa importancia. Bé el cas es que estic conultant per internet un documental de Helicopter String Quartet de Frank Scheffer que segurament es publicará o s'ha publicat en DVD. si algú em pot facilitar l'adquisició del DVD,que m'h faci saber*Graciés*

miércoles, 31 de enero de 2007

el meu blog*

Ara fa sis dies de la publicació del blog , no sé si es llegeix per algù o no,de moment no hi tinc comentaris,encara que jo tampoc hi fet comentaris a cap blog, de moment. Tindrà que ser una cosa mès de la classe d'informàtica,dels dijous. Res mès a dir.Salut*

martes, 30 de enero de 2007

vacances de un mes

Hauria de anar-me de vacances un mes,a partir d'ací una setmana.Si algú em pot oferir quasevol cosa barata a qulalsevol lloc per ací, a la vora de*Barcelona*m'agradaria que m'ho digués de seguida.Salut*

lunes, 29 de enero de 2007

journey to London

I wish to go London soon. I need places of people for to stay in London a month, Houses, Hotels, all very cheap. I'm divorced, and I'm 50 years old.I think probablyIwill ask for a travel agence or similar,if you want to help me ,send me an e-mail or blog comentary.Thanks*

domingo, 28 de enero de 2007

you tube

estic enviant 2 clips de video del mobil a You tube, Es poden veure al search:"sairbdivad"estic tocant la guitarra durant 30 segons. No es que tingui molta importancia però es poden veure també molts altres interesants a adreçes com "anticonsumer"elortiba"pauloslomp"etc...També a internet hi ha una Adreça de Carl Rogers a-www.carlrogers.info-amb video i demès.També hi ha un clip a youtube de Michael hardt*.bé si algú em pot dir altres adreçes que ho faci. Salut.

viernes, 26 de enero de 2007

el meu blog

Avui encara m'ha costat entrar el meu blog, es veu que es el comencement.Estic dubtant de que això de bloggers si es un correu de Google.no paso a old blogger.En fi que es un apena no poser passar a old bloggers. si algú sap com fer-se una compte a Google. que m´ho digui. Gracias*

el meu blog

Avui encara m'ha costat entrar el meu blog, es veu que es el comencement.Estic dubtant de que això de bloggers si es un correu de Google.no paso a old blogger.En fi que es un apena no poser passar a old bloggers. si algú sap com fer-se una compte a Google. que m´ho digui. Gracias*

jueves, 25 de enero de 2007

nova entrada a blogger*dificultats per entrar*
Salut* aquesta es la primera publicació en el blog. en construcció*